799 Tôn Đức Thắng, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang

Blog

Thông báo: Hoạt động lại

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Đồng Bằng chính thức hoạt động lại theo công văn 256/TB-SGTVT của Sở Giao Thông Vận Tải An Giang. Xin thông báo đến các anh chị học viên được rõ.

Bình luận (0):

  • Chưa có bình luận

Thêm bình luận: