799 Tôn Đức Thắng, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang

Thông tin mới

Thông báo: Hoạt động lại

Ngày 01 tháng 11 năm 2021 Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Đồng Bằng chính thức hoạt động lại theo công văn 256/TB-SGTVT của Sở Giao Thông Vận Tải An...

Quy trình đăng ký học và thi A1

Trung Tâm Đào Tạo Sát Hạch Lái xe Đồng Bằng chúng tôi luôn dùng đến 200% – sự tâm huyết trong nghề ,để truyền đạt cho quý anh chị và các bạn...